Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2012

obsession3
4479 b680
Reposted fromhesher hesher vianfading nfading
obsession3
obsession3
0320 118e
Reposted fromnfading nfading

July 06 2012

obsession3
obsession3
3808 11e0
obsession3
Hello darkness, my old friend,
I've come to talk with you again,
— Sound of Silence
obsession3
obsession3
Nope. No one want.
obsession3
6408 585a
Reposted frommarrcin marrcin vianfading nfading

July 04 2012

obsession3

July 03 2012

obsession3
W ręku gniotę kartkę:
JEŚLI POCZUJESZ SIĘ ŚMIERTELNY – ZADZWOŃ.
— Marcin Świetlicki, Wróciłem - nie mam czego szukać
obsession3
- (...) Jak Niemcowi powiesz "zakazane", to znaczy "zakazane". Jak Ruskiemu to powiesz - to samo. Spróbuj powiedzieć to Polakowi. "Zakazane" to są dla niego od razu trzy możliwości: częściowo zakazane i trzeba ściemniać, zakazane, ale nie do końca, tak jakby zakazane i niezakazane jednocześnie. I najprostsza możliwość. Zakazane? Aha, to znaczy nikt nic nie wie i rób, co chcesz.
- Jezu Chryste, nigdy nie zrozumiem tego narodu. Jak wyście przetrwali tyle wieków?
- Właśnie dzięki temu.
— Andrzej Ziemiański- "Ucieczka z Festung Breslau"
obsession3
3754 c54a
Reposted fromnfading nfading

July 01 2012

obsession3
obsession3
obsession3
obsession3
jak Ci się nie podoba to wypierdalaj, źle spałem
— świetliki

June 27 2012

obsession3
Jest 1 osoba, która mnie męczy za każdym razem kiedy na nią patrzę. Jest taka antyspołeczna, leniwa, nie ma w sobie pasji życia, nie potrafi walczyć o siebie.I widzę ją za każdym razem kiedy spojrzę w lustro.
— to ja
obsession3
obsession3
9882 65f7 500
Reposted fromsoll soll vianfading nfading
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl